ALPConsulting är den lilla konsultbyrån med den långa och breda erfarenheten.

Baserad i Vemdalen men med världen som arbetsplats. 

ALPConsulting vänder sig till organisationer som behöver kompetens- och resursförstärkning inom verksamhetsutveckling och projektledning.

"ALPConsulting erbjuder flexibla och helt skräddarsydda upplägg, med ett stort personligt engagemang och fokus på att skapa värde.


Vilka problem behöver du hjälp med att lösa?"

  Hur kan ALPConsulting
  hjälpa er?

  PROJEKTLEDNING

  Exempelvis förstudier, implementering, transformations-projekt, upphandling, stödansökningar, driva programkontor.

  ANALYSER

  Exempelvis nuläges-, konkurrent-, marknadsanalyser, second opinions och business cases.

  MÅL & STRATEGIER

  Stöd med att ta fram vision, strategier, transformationskartor, mål och projektplaner, beslutsunderlag och  kommunikationsplaner osv.

  KUNDRESAN

  Kartläggning och analys av kundresan, både den digitala och fysiska inkl analys utifrån personas.

  HÅLLBARHET

  Stöd för att reducera organisationens klimatavtryck, t ex framtagande av baseline, identifiering och implementering av åtgärder och effektuppföljning av dessa.

  PROCESSER

  Genomlysning och analys av processer, med syfte att förbättra och optimera dem. 

  Om
  ALPConsulting

  Louise Gyllenswärd heter jag som driver ALPConsulting. Jag har lång och bred erfarenhet inom verksamhetsutveckling och projektledning efter många år som managementkonsult.


  Som anställd på EY och Capgemini har jag arbetat i eller projektlett verksamhetsutvecklingsprojekt på många större svenska och internationella bolag såsom Swedbank, Ericsson, Sandvik, SAS, Vodafone och Eon. Jag har även erfarenhet från projekt inom offentlig sektor såsom kommuner och regioner, hälso- och sjukvård samt försvarsmakten.


  Senast kommer jag från en roll som strategisk tjänsteutvecklare med koncernövergripande ansvar för verksamhetsområdet Food & Beverage på Coor, som är ett börsnoterat facility managementbolag och marknadsledande i Norden.